Nordbyen Tromsø

Havrommet er vårt neste store mulighetsrom, og fremtidens viktigste kilde til energi, mat og mineraler. Norges regjering har lansert sin…

Med altoverskyggende mål om bymessighet

Karl Otto Ellefsen, karl.o.ellefsen@aho.no. Emeritert professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og professor, Central Academy of Fine Arts, Beijing.  Halvor…

Parallelloppdrag Tangen Sentrum

Parallelloppdrag for utvikling av Tangen Sentrum, i samarbeid med JAJA Arkitekter og BOGL. Hva betyr et kommunesenter, lokalt og regionalt…

Bokartikkel: “Den Nye Byen”

“De siste 15 årene har Oslo gjennomgått enorme forandringer. Fjordbyplanen ble vedtatt i 2000, og er Oslos største byutviklingsprosjekt i…