WE1Ark

WE1Ark er drevet av Halvor Weider Ellefsen, som del av selskapet WE1A as. WE1Ark er både et faktureringsverktøy for  og et redskap for formidling av fagdiskusjonene jeg tar del i. På siden vises både prosjekter, tekster og annet relevant materiale knyttet til faget.

Ko

Halvor Weider Ellefsen er ansatt på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo som stipendiat og lektor. Halvor er utdannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s