Nordbyen Tromsø

Havrommet er vårt neste store mulighetsrom, og fremtidens viktigste kilde til energi, mat og mineraler. Norges regjering har lansert sin strategi for de blå næringer. Her pekes det på Norges fortrinn i havets nye æra: Store havområder og verdensledende teknologi fra olje og gass som kan møtes i ny, bærekraftig næringsutvikling. Vi er en kommende havets supermakt. Og mye av potensiale ligger i nord.

«Arktisk hovedstad – pilot Nordbyen.» Dette er inngangsverdien på parallelloppdraget for Tromsø kommune. I denne overskriften ligger det en sterk ambisjon om å innta en sentral rolle for utviklingen av de sirkumpolare områdene og en vilje til å teste ut denne ambisjonen gjennom en utpekt bydel.

Vår innfallsvinkel har vært å kombinere utforskingen av Nordbyen med utforskingen av havrommet. Hvordan kan de verdier som ligger under vannoverflaten benyttes i byutvikling i Nordbyen spesielt og byer og tettsteder i Arktis generelt? Med dette utgangspunktet har vi undersøkt alt fra byens rom, energitilførsel, lokalt næringsutviklingspotensial og hvordan kunnskapsinstitusjoner kan virke, her på terskelen til havrommet.

Vårt prosjekt presenterer et knippe muligheter for en havromsbasert bydel. Noen mer bearbeidet enn andre. Noen kan gjennomføres i morgen, mens andre tilhører framtiden. Felles for dem alle er at de bidrar til en by som er basert på lokale ressurser, tilrettelegger for nye nettverk og samarbeid, og åpner for nye næringsformer vi kanskje ennå ikke fullt ut kjenner.collaborators:Transborder Studio & Stensvik Arkitektkontorconsultants:Halvor Weider Ellefsen, Transsolar, Cowiteam:Minna RiskaHelge LunderDagfinn SagenVeronica BergeHeleri NommikBenjamin Sjöbergcategory:masterplanurban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s