Mastercourse AHO: Architecture = City – New Commons

OVERSIKT_G_OSLO_smallSVARTSPLANER

Ivaretar Oslo Sentrum innbyggernes behov for sosialt bærekraftige aktiviteter og møtesteder? Syv studentprosjekter fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo undersøker potensialet for hvordan transformasjon av Galleri Oslo-tomta og åpning av Akerselva kan skape nye fellesarenaer i bykjernen.

VATERLAND_VGS
Vaterland VGS: Torunn Marie Eriksen & Christian Eidsmo

Masterkurset tar utgangspunkt i at Akerselva åpnes, og at områdets infrastruktur omreguleres og reduseres. Nye bussterminaler på Bryn og Lysaker vil gjøre det mulig å fjerne Nylandsveien og kulverten under tomta. Nylandsbroen kan fjernes i sin helhet, eller rampes ned på sørsiden av Schweigaards-gate. Dermed blir østre og vestre rampe i Schweigaardsgate overflødige. 

MAre_small

mare_section2

mare_small_ill
Mare: Elly Van Der Bloemen, Leo Sasaki, Inês Costa

De syv forslagene for området deler tre felles tema: Nye møtesteder knyttet til byens plasser og interiører, nye møtesteder knyttet til Akerselvas blågrønne struktur og nye møtesteder i form av regionale attraktorer knyttet til knutepunktet Oslo S. Forum Oslo kombinerer gjenbruk av østfløyen med et stort, fleksibelt flerbruksbygg som omkranser elva. Teknisk Museum gjenbruker eksisterende struktur for å huse et stort museum. Sportsbyen utvider Akerselva Kulturpark gjennom et blågrønt byrom fylt med idrettsaktiviteter. Vaterland Marked gjenskaper markedsplassen som bindeledd mellom Oslo S området og Grønland. Mare kompletterer LPOs byplan fra 1983 med maritim forskning, næring og akvarium. Campus Akerselva etablerer et nytt by-universitet med sportsfunksjoner, i forlengelsen av høgskolene som allerede ligger langs Akerselva. Og Vaterland VGS introduserer en ny videregående skole som omdreiningspunkt for en tett, horisontal utvikling av Grønland/Vaterland området. 

TEK_PLANSJ_SMALL.jpg

TEKNISK_MUSEUM
Teknisk Museum +9: Layla Umay & Peder Ravneng

Kurset er gjennomført av 16 studenter ved Arkitektur og designhøgskolen, Institutt for urbanisme og landskap, i samarbeid med Sameiet Galleriet ved seksjonseier Oslo Areal, som et tilskudd til parallelloppdraget for Galleri Oslo. Målet har vært å åpne for en bredere diskusjon av Galleri Oslo området, med fokus på nye møtesteder, eller «New Commons», i Oslo sentrum. AHO vil takke både Oslo Areal og arkitektene bak parallelloppdraget for samarbeidet.

Forum_halvplansje_liten.jpg
Forum Oslo: Jelle Boone & Ingrid Hove Viljoen

Forum_Oslo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s