Forelesninger / Talks

Halvor Weider Ellefsen /Studio Ellefsen tilbyr forelesninger om ulike tema, enten som enkel (45 min + 15 min spørsmål) eller dobbelforelesning ( 90 minutter + halvtime diskusjon). Ellefsen har holdt forelesninger blant annet i en rekke byer i Norge, ved Berlage i Rotterdam og Den norske ambassade i Berlin i tillegg til undervisningen ved AHO i Oslo. Forelesningene kan skreddersys kundens behov.

Halvor Ellefsen offers a wide range of lectures related to architecture and urban development and architecture on local, national or global scales. He have been lectureing in a wide range of cities in norway and abroad, including the Tsinghua University, Peking University and China Central academy of Fine arts  in Beijing, The Berlage in Rotterdam and at the Norwegian embassy in Berlin.  Lectures include talks on Norwegian architecture based on the exhibition Custom Made and lectures on urban development based on research in relation to his PhD-work, teaching activities and master courses, as well as research projects.

Eksempler på forelesninger som tilbys:

  • Arkitektur og byutvikling – En introduksjon (arktiektur og byhistorie)
  • Industries of on the Oslo harborfront – urban development in context of political economic practices / Fra industri til by på havna I Oslo – Byutvikling i et politisk/økonomisk perspektiv.
  • Custom Made – Developing a modern cannon of architecture / utviklingen av en moderne Norsk arkitekturkanon
  • Peri-urban development – Problems and potentials / Peri-urban utvikling- problemer og potensialer
  • City life & urban form / Byliv, Byform & boform
  • Custom Made – The development of a Norwegian architecture cannon / Custom Made – utviklingen av en norsk arkitekturkanon

Forelesningene er formidlet med entusiasme og et stort bildemateriale. Kompleksiteten som introduseres tilpasses publikum.

Pris etter avtale. Kontakt Halvor.ellefsen@gmail.com – 48193099