Parallelloppdrag Tangen Sentrum

Parallelloppdrag for utvikling av Tangen Sentrum, i samarbeid med JAJA Arkitekter og BOGL.

Hva betyr et kommunesenter, lokalt og regionalt på Nesodden? Og hvordan kan et kommunesenter utvikles for fremtiden? På vårt første møte forsøkte teamet å diskutere seg frem til en oppgaveforståelse: Tangen utfyller en rekke av Nesodden-beboernes daglige behov. Skolene, barnehagene og senterbutikkene er verdifulle hverdagsfunksjoner i et område som er lett tilgjengelig per bil fra hele Nesodden, eller til fots og på sykkel lokalt. Nye boligområdene vil bidra med flere mennesker i nærområdet, men vil sentrumskarakteren styrkes av fortetting alene? Selv om dokumenter som Areal- og Transportplanen for Oslo og Akershus forutsetter langt høyere utnyttelse av sentrumsområder som Tangen Sentrum, gir blokkfortettingen slik den gjennomføres i norske småbyer i dag sjeldent det formsvaret politikere, arealplanleggere eller beboere ønsker seg. En slik fortetting bør dessuten også ses i kontekst av utvikling av nye kommunale tjenester og oppgradering av by- og bygningsmassen generelt i områdene som fortettes, og i lys av eksisterende bygningsmiljøer i og rundt et område som Tangen Sentrum.

For teamet ble det raskt klart at i en kommune hvor flertallet pendler til Oslo og hvor avstandene lokalt fordrer at man bruker bil eller kollektivtrafikk, må kommunesentrumet tilby mer enn hensiktsmessighet og nye leilighetsbygg: En utvikling av Tangen sentrum bør dyrke og styrke eksisterende kvaliteter mer enn a bygge «by» på Tangen. For oss er slike kvaliteter knyttet til hverdagsbyens uformelle møter i den lille skalaen, og sammen med skoler og barnehager, er flettverket av stier, småveier, grøntområder og skogholt Nesoddens viktigste byrom og møtesteder.  Prosjektet «Naturen i sentrum» er derfor tuftet på etablering av i hovedsak to nye, sammenhengende romforløp for Nesoddtangen: Tangenallmenningen, som utgjør det nye forløpet av byrom gjennom Tangen senter, og Tangenstien, som mot nord forbinder Tangen sentrum med Nesoddtangen Brygge, og mot sør kobles mot Skoklefallskogen. Mens Tangenallmenningen er ment å samle sentrumsfunksjonene rundt en grønn åre som går fra senteret til barneskolen, hekter Tangenstien seg på tverrforbindelser, sammenkobler ulike destinasjoner, og aktiviserer Nesodden største opplevelsesressurs; -kystlinjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s