URBAN EEA – Ecosystem Services and Decision Support Systems

Rapporten «Mot en blågrønn eiendoms- og byutvikling –Stresstesting av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum kommune evaluerer bruk av det kvantitative verktøyet «blågrønn faktor» (BGF), ment å ivareta og fremme blågrønne kvaliteter i eiendomsutviklingen. Studien er basert på syv case-studier av ulike utviklingsområder i Bærum, valgt ut i samarbeid Bærum kommune, juli 2018. Registrering og sammenstilling av materialet ble foretatt ved hjelp av applikasjonen BGF-QGIS, tilpasset GIS-softwaren QGIS. Rapporten ferdigstilles September 2019.

Ellefsen, in the capacity of being a researcher at AHO, is currently working as consultant for the Norwegian Research Council funded project URBAN EEA, that explores decision support systems for ecosystem services in planning and urban design processes. The project is ran by NINA – Norwegian Institute of Nature Research and is a collaboration between NINA, SSB – Statistics Norway and the Oslo School of Architecture and Design, AHO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s