Ombygging Bergfald Miljørådgivere

Bergfald_modell

Bergfald Miljøkonsulenter A/S hadde et eldre og meget nedslitt kontorlokale på 120m2 og ønsket en oppgradering med meget begrensede budsjetter ettersom de er leietagere i bygningen og derfor ikke har interesse av større investeringer. Man ønsket mest mulig miljøvennlige løsninger med fortinnsvis sertifiserte møbler og byggematerialer.

På grunnlag av tilgjengelig budsjett gjorde vi 2 prioriteringer: Å fjerne mesteparten av de eksisterende veggene og legge et nytt gulv som kunne erstatte gamle vinyl og linoliumsgulver på skjeve tre-bredder fra 1600-tallet. Vi fant frem til et bambusgulv som kunden aksepterte og som virker som et varmt og samlende element blant enkle flater i hvitt med aluminiumshyller og glamox-lamper. Et konferansebord ble laget av en mørkbeiset plate fra Oslo finerfabrikk, mens hyllesystemene er standard lagervare.

i samarbeid med Linda Nikolaisen.

XX2

 

BERGFALD_render4
Trange kontorlokaler med små møteromsfasaliteter og dårlig materialbruk
BERGFALD_render_1
åpent kontorlokale med kjøkken, spiseplass. Avrettet gulv med sertifisert bambusgulv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s