Competition NTNU

NTNU 

Site: Trondheim, Oslo
Status: Competition entry. Honorable mention
Client: Trondheim Municipality/NTNU
Size: 170.000m2
Team: Mirza Mujezinovic, Halvor W Ellefsen

From the proposal: “Tross sin sentrale posisjon i bylandskapet har Gløshaugen varierende grad av tilknytning til de tilstøtende områdene. Den historiske NTH-delen mot nord er tydelig forbundet med byen. Tilkomsten gjennom Høyskoleparken har en monumentalitet og er en del av eksisterende gang- og sykkelforbindelser. Motsatt mangler Gløshaugens sør en artikulert sentralitet. Området er også dårlig forbundet med resterende campus og byen forøvrig. Vi mener at transformasjon av Gløshaugen og Elgeseter til en bycampus avhenger av måten man tilnærmer seg områdets sentralitet på. Vår strategi går utpå å introdusere nye sammenhenger på Gløshaugen sør og styrke eksisterende forbindelser på Gløshaugen nord. To omdreiningspunkt mellom universitetet og byen foreslås: Den eksisterende Høyskoleparken ved Samfundet og det nye Kontra-bygget på Gløshaugen sør.”

Kontra_1_SmallKontra_2_smallKontra_3_smallKontra_4_small

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s