Fremtidens forstæder

Forutsetningen for utgivelsen ”Fremtidens forstæder” er at Realdania; dansk kulturs
mesén og pengefabrikk, og Miljøstyrelsen (underlagt det danske Miljøministeriet)
etablerte ”Forstædenes tænketank” for å sette fokus på de danske forstedenes
transformasjonspotensiale. Premisset for prosjektet var forståelsen av at forstedene, på
tross av innbyrdes ulikheter, har visse fellestrekk: De fleste er adskilte monofunksjonelle
miljøer med lav tetthet oppført i noenlunde samme periode etter krigen. Tenketankens
mandat var å undersøke om forstedene i fremtiden kan fungere “mere bæredygtig i både
miljømæssig, social og økonomisk forstand” enn de gjør i dag. Arbeidet resulterte i 10
anbefalinger for transformasjon, som Realdania fulgte opp ved å finansiere en
arkitektkonkurranse for 29 team fordelt på 6 utvalgte områder. Tilsammen skal
prosjektene kunne fungere som en ”idékatalog for fremtiden”.
Boken ”Fremtidens Forstæder” er det foreløpige sluttproduktet av dette arbeidet, og
mest av alt et forsøk på en oppsummering og refleksjon over prosjektet. Materialet som
presenteres er strukturert i 8 kapitler som diskuterer ulike aspekter av problematikken,
illustrert av eksempler hentet fra konkurranseutkastene. Professor Jens Kvorning åpner
med teksten “Tæt og integreret forstad”. Kvorning, som også ledet av “Forstædenes
tenketank”, redegjør i kapitelet for de strukturelle sosiale og økonomiske endringene
som utfordrer suburbias utdaterte soneplanlegging. Kvorning følges opp av arkitekt Jan
Albrechtsen (Vandkunsten) og etnolog Nicolai Carlbergs (Hausenberg) tekst
“Fremtidens bosætning” som diskuterer parsellhusdrømmen som finansieringsmodell og
boform. De resterende 6 berører respektivt identitet, landskap, bærekraft,
næringsutvikling, kulturarv og infrastruktur.
Kapitlene illustreres (og unntaksvis struktureres) av tegninger hentet fra de ulike
konkurranseforslagene. Fremstillingene domineres av konseptuelle diagrammer og
illustrasjoner av diffus og fuktig natur som slør over ulike bygningstypologiske
sammenstillinger. Fremtidens forstad er, i følge arkitektene, som klimaet: Villere, våtere
og varmere enn før. Men som idékatalog for fremtiden virker materialet utpreget
tidstypisk. Vi spares dessuten også for det historiske blikket på forstaden: Her ses det
fremover, og selv ikke Københavns berømte fingerplan er avbildet. Dermed får vi heller
ikke et innblikk i problematikken på et regionalt nivå. Sentralt i forstadsprosjektet er
formgivning av de fysiske omgivelsene, og i mindre grad de strukturelle, økonomiske og
sosiale årsakssammenhenger Kvorning refererer til først i boken.
På tross av det heroiske navnet ”Fremtidens forstæder” konkluderes det allerede i
introduksjonen at forstedene over tid har utviklet egne særpreg, og at det dermed ikke
finnes en universaloppskrift for det danske suburbia. Dette overasker knappest noen.
De ulike kapitlene bidrar også med relativt overflatiske riss i komplekse problematikker,
og konkurranseprosjektene er fragmentarisk presentert og dermed vanskelig å få
oversikt over. Hva er da det interessante ved denne utgivelsen? Først og fremst er det
forskningsprosjektene boken peker tilbake på, og Realdanias vilje og evne til å
finansiere og igangsette relativt omfattende forskningsprosjekter innenfor arkitektur og
byutvikling. Flertallet bor i parsellhus, og de attraktive areal og transportkrevende
forstadsområdene er lett å legitimere som prosjekt. Men boken ”Fremtidens forstæder”
er ikke et godt format for den som ønsker innsikt i problematikken. Heldigvis er både
tenketankens rapport og konkurranseprosjektene tilgjengelige på http://www.forstaden.dk,
hvor man ganske gratis får et ryddig og informativt innblikk i prosjektet ”Fremtidens
Forstæder”.
.
FREMTIDENS FORSTÆDER
Diverse forfattere
190 sider
Bogværket/Realdania 2013
Halvor Weider Ellefsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s