AHO Sessions: 5+5 Takes on tradition

Halvor Weider Ellefsen / Mirza Mujezinovic kuraterer forelesningsrekke og triennaleutstilling på AHO

I serien av 5 forelesninger og 5 seminarer setter AHO denne våren søkelyset på det som kan karakteriseres som skolens tradisjon.

AHO skal i 2013 rette oppmerksomheten mot undervisningen på skolen.  Dette blir blant annet synlig gjennom forelesning- og seminarrekken 5+5. Serien vil blant annet se nærmere på hvilke verdier og preferanser som styrer norske arkitekters arkitekturforståelse og hvordan disse oversettes til arkitektur. Den bygger opp mot AHOs utstilling og seminarer i forbindelse med Oslo Arkitekturtriennale (OAT) 2013.

Forelesningsrekken startet i februar med Rektor Karl Otto Ellefsens foredrag «Turistvegprosjektet som en nøkkel til diskusjon av «Osloskolen» i norsk arkitektur». Les og se video fra forelesningen her. Deretter holdt Jan Olav Jensen forelesningen “Bekjennelser fra praksis: Om å finne sin plass mellom motstandsbevegelse og markedstilpasning”, etterfulgt av Gro Bonesmo.

Første 5+5-seminar finner sted 20. mars.

AHO Sessions: 5 + 5 Takes on tradition våren 2013:

Åpent for alle. Arrangementene starter kl 13

07.03.13 Jan Olav Jensen/Jensen & Skodvin Arkitekter AS

Jensen & Skodvin Arkitektkontor as har gjennom egne prosjekter og undervisning ved AHO vært sentrale aktører i Norsk arkitektur i en årrekke. Begge ble nylig æresmedlemmer i engelske RIBA.

08.03.13 Gro Bonesmo / Space Group

Bonesmo er grunnlegger og Partner i Space Group, Utdannet  på NTNU og AHO, med fartstid som underviser ved AHO og arbeide ved OMA i Rotterdam.

20.03.13 SEMINAR I: Bokserien ”As-Built”: Publisert arkitektur

Mari Lending, Professor Form teori og historie, AHO
Jonas Norsted, partner, Atelier Oslo
Håkon Vigsnæs partner, Jarmund Vigsnæs as
Moderator: Ingerid Helsing Almås, redaktør Arkitektur N

03.04.13 SEMINAR II: Norske Turistveier som arkitekturproduksjon

Sixten Ralf, Rektor Bergen Arkitektskole og 3RW
Mari Hvattum, Professor, AHO
Bjarne Ringstad, partner, CODE Arkitektur as

04.04.13 Fake Industries Architectural Agonism – Urtzi Grau

”The world is full of architecture, more or less interesting; we do not wish to add any more…Don’t ask us for new stuff, we copy.”

Fake Industries Architectural Agonism er et kontor som setter spørsmål ved originalens verdi og verkets originalitet: ”Fuck originality”. Kontoret er basert i New York og Barcelona. (Lecture in English).

10.04.13 SEMINAR III: Osloskolen – I stor skala?

Geir Haaversen, partner A-LAB
Lars Haukland, partner, LPO
Trond Elverum, partner MAD

17.04.13 Helen & Hard

Helen og Hard har nylig utgitt boken ”Relational Design” som gjennomgår 15 års arkitektpraksis hvor kontoret har befestet seg som ett av landets ledende og mest innovative arkitektpraksiser.

18.04.13- Beate Hølmebakk / Manthey Kula

Hølmebakk er arkitekt utdannet ved Cooper Union School of Architecture og professor ved AHO. Sammen med Per Tamsen driver hun arkitektpraksisen Manthey Kula.

16.05.13 SEMINAR IV: Tradisjonen sett utenfra

Gary Bates, Space Group, med flere (mer informasjon kommer)

31.05.13 SEMINAR V: Osloskolen og AHO: Schulz, Fehn og undervisningsåret 2013

Karl Otto Ellefsen
Per Olaf Fjeld
Martin Braaten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s